A Quiet Week in the HousePrvým veciam prvé miesto (To najdôležitejšie najprv)

Aliancia za rodinu, alebo kresťania vs. 21 storočie

Publikované 06.09.2014 v 10:51 v kategórii Náboženstvo, prečítané: 283x

Aliancia za rodinu, alebo kresťania vs. 21 storočie


Prišiel som na to, že písanie článkov je tak obmedzujúce...


Ja potrebujem robiť gestá rukami a meniť hlas, aby to malo tú správnu podobu a cez články to nejde!

V posledných dňoch toho nebolo veľa čo ma v médiách zaujalo, ale niečo tam predsa len bolo. Referendum na ochranu rodiny. “ Chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Chceme nechať rozhodovať rodiny.“ (tu to celkom nechápem, ak chcem niekoho nechať rozhodovať tak mu nehovorím aby sa rozhodoval ).


Necítim žiadne negatívne emócie voči úprimne veriacim ľudom. Keď už, tak ich cítim voči ideológii, ku ktorej sa hlásia.


Problém homosexuality je podľa výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska Antona Ziolkovského„je homosexualitaveľmi závažná zvrátenosť, a vždy hlásala, že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu“. Inými slovami, praktizovanie homosexuality je teda podľa Katechizmu katolíckej cirkvi ťažkým hriechom.


Tradičná definícia hriechu hovorí, že hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho príkazu. Vychádzajúc z tohto pohľadu treba si najskôr všimnúť Boží príkaz, ktorý hriechom porušujeme.


Myslieť si, že homosexualita je vedomá a dobrovoľná naznačuje, že Anton Ziolkovského je buď nevzdelaný čo by bolo prirodzene podľa pozície, kde sa nachádza, alebo k tejto téme nemá dostatok podkladov.


O vzniku homosexuality existujú zhruba 4 teórie


Teórie o dedičnosti homosexuálni orientácii tvrdí, že za vzniku homosexuality sa podieľajú predovšetkým genetické dispozície. Pri výskume pohlavného chromozómu u mužov bola na hrane dĺžka ramienka chromozómu X (ktorý získava syn dedičné od matky) nájdený gén či gény, sú pravdepodobné zodpovedné za homosexuálnu orientáciu. U lesbických žien však génové zvláštnosti nájdené neboli. 

Teórie o vplyvu vývoja ľudského plodu v prenatálnom období hovorí, že homosexualita vzniká v prenatálnom štádiu vývoje jedinca. Medzi 4.–6. mesiacom vývoja plodu, keď prebieha sexuálne rozlišovanie centrálnej nervové sústavy a dôjde k nevyváženosti prísunu hormónu do center zodpovedných za sexuálnu orientáciu. Výsledkom je homosexualita. Väčšina odborníkov sa zhoduje v záveru, že sa na vzniku homosexuálnej orientácie podieľa

viac faktorov.

V každom prípade je homosexualita stavom ktorý nie je dobrovoľný a neovplyvniteľný vlastnou vôľou ( preto to nemôže byť hriech ) . A ako taká by sa nemala stávať v spoločnosti zámienkou diskriminácie.


4 kľúčové otázky


1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?


Čo hovorí biblia na manželstvo.


Na túto otázku je ťažké odpovedať, pretože Biblia nikde priamo nehovorí o tom, že v ktorú chvíľu Boh považuje pár za zosobášený. Existujú tri najbežnejšie názory: 1) Boh považuje pár za zosobášený iba vtedy, keď sú legálne zosobášený.(Rímskym 13:1-7; 1 Peter 2:17)

2) V Božích očiach je pár zosobášený až vtedy, keď dokončí nejaký druh svadobného obradu.(Genesis 2:22)

3) Boh považuje pár za zosobášený až vo chvíli, keď je manželstvo zavŕšené sexuálnym stykom(Genesis 2:24; Matúš 19:5; Efezským 5:31)


Je veľmi absurdné si brat príklad z biblie, keď ani tá v tom nemá jasno.Cirkvi sa podarilo oklamať verejnosť, že ľudia musia byť od nej závislí a že bez nej existovať nemôžu.

Homosexualita existovala vždy. A vývojom spoločnosti tato otázka bude naberať na väčšej sile. V minulých storočiach bola však považovaná za abnormálne a zriedkavé správanie, nie za špeciálnu identitu.

Európsky Parlament v Strasbourgu prijal 7. februára 1994 hlasovaním rezolúciu o akceptovaní sexuálnej orientácie ako skutočnosti, ktorá je daná narodením, podobne ako je farba kože alebo pohlavie, a žiadal o úplné uznanie homosexuality. Táto žiadosť obsahovala právo na sobáš a rovnaké sociálne výhody, ktoré majú heterosexuálne manželstvá, a právo na rodičovstvo prostredníctvom umelej inseminácie alebo adopcie. 

Tieto zákony už existujú v Dánsku.

Od vzniku ľudstva sa neustále menili spoločenské zriadenia. Stále sa však dodržiavali rovnaké princípy s rôznymi obmenami počas celých dejín vývoja.Cirkev prišla o vedúce postavenie na trhu až s prvými vedeckými objavmi, ktoré popreli jej doktríny. Napríklad, že Zem nie je plochá, ale guľatá a točí sa okolo slnka. Významnú úlohu v obrode ľudí mala aj Darwinova teória evolučného vývoja druhov. To zapríčinilo masívny obrat záujmu ľudí k fyzickému svetu a jeho zákonitostiam. Postupne sa začali prevracať mnohé zaužívané hodnoty a vybudované hierarchie. Vývoj v duchovnej sfére sa na dlhú dobu zastavil.


2.Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?


K tejto otázke je jednoduchá odpoveď. Keďže sme členmi EU tak :

Nemožnosť adopcie nevlastného dieťaťa pre páry osôb rovnakého pohlavia je v porovnaní so situáciou slobodných párov osôb opačného pohlavia diskriminačná.

Rozsudkom, ktorý nadobudol právoplatnosť 19. februára 2013, Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) v tejto veci rozhodol:

– desiatimi hlasmi k siedmim, ţe došlo k porušeniu čl. 14 (zákaz diskriminácie) v spojení s čl. 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života).


3.Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?


PrePre deťa rozhodne lepšie vyrastať v "milujúcom prostredí" než v detskom domove. Myslím si, že je čoraz viac ľudí, ktorí zdieľajú tento názor a uvažujú liberálne. Nepovolenie adopcie homosexuálnym párom na Slovensku je len "tradícii a konzervativizme".


4.Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?


Sexuálna výchova vo svete . Podotýkam, že sú to krajiny na inej úrovni ako Slovensko.

Nemecko

Od roku 1970 je sexuálna výchova súčasťou učebných osnov. Od roku 1992 je sexuálna výchova v školách povinná zo zákona. V niektorých školách sa žiaci dozvedia počas výučby niečo aj o sexuálnych polohách.

Francúzsko

Sexuálna výchova je v krajine galského kohúta súčasťou výučby od roku 1973. V ôsmom a deviatom ročníku žiakom rozdávajú aj kondómy. V roku 2000 vláda rozdala v stredných školách viac ako 5 miliónov letákov k téme antikoncepcie.

Holandsko

V 80. rokoch rozbehla vláda kampaň za sexuálnu výchovu detí, ktorá mala tínedžerov pripraviť na tajomstvá sexuálneho života. O sexe učia takmer všetky stredné školy a viac ako polovica základných škôl. Z toho dôvodu patrí Holandsko medzi krajiny s najnižšou mierou otehotnení maloletých.

Švajčiarsko

Rozsah sexuálnej výučby závisí od kraja, v ktorom sa školy nachádzajú. Napríklad v Ženeve dostávali dievčatá na druhom stupni základnej školy rady, ktoré sa týkajú sexu už od neuveriteľného roku 1926.

Anglicko

Sexuálna výchova nie je povinná a rodič môže odmietnuť prihlásiť na ňu svoje dieťa. No sexuálna výchova v Anglicku sa učí od 5 rokov. Počet tehotenstiev medzi tínedžerkami je jeden z najvyšších v Európe a o sexuálnej výchove sa v spoločnosti vedú dlhé a zapálené debaty.

Chorvátsko

Chorvátska vláda už uviedla do škôl od tretieho ročníka základnej školy až po ukončenie strednej školy povinnú sexuálnu výchovu. Inšpirovaná je gender ideológiou, ktorej zámerom je otvoriť deťom dvere do sveta sexu.


K eutanázii:

Eutanázia je spôsob ukončenia života, najmä pacientov podstupujúcich neúnosné utrpenie, spôsobom, ktorý môže toto utrpenie zmierniť. Ide teda o spôsob zmiernenia trýznivej bolesti alebo silného utrpenia privodením predčasnej smrti jedinca.


Hodnota ľudského života je relatívna. Len samotný jedinec vie oceniť hodnotu svojho života, takže neexistuje absolútna hodnota ľudského života. A skrze sebahodnotenie je nemožné tvrdiť, že hodnota života je rovnaká u všetkých. Keď sa človek necíti hodnotný napr. z dôvodu odkázanosti na druhých, alebo zo straty svojho postavenia a v jeho očiach, jeho život už nemá cenu, má právo svoj život ukončiť.
Katolícka cirkev totiž nevlastní monopol na úctu k životu, jeho posvätnosti, a ani na morálnu autoritu súdiť ako tento dar najvyššej hodnoty zveľaďovať a chrániť. Odpovede na tieto otázky sú len na slobodnom rozhodnutí ľudí.Zdroje:


http://invivomagazin.sk/homosexualita---fakty-vs.-demagogia_208.htm

http://beo.sk/bioetika/236-homosexualita-fakty-versus-myty

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b06gayove/03.pdf

http://www.prohuman.sk/pedagogika/kohabitacia-a-manzelstvo-sucasny-stav-vyzvy-perspektivy

http://hvorecky.sk/2012/01/13/muzi-ktori-miluju-malych-chlapcov/

http://1meditaciawzsk.slobodnyvysielac.sk/krestanstvo-dokonale-dielo-psychologickej-manipulacie/m4/p39/b420

http://www.gotquestions.org/Slovencina/definicia-hriechu.html

http://blog.tyzden.sk/tomas-hupka/2010/04/25/diskusia-o-eutanazii/

http://www.handlova.fara.sk/materialy/o_hriechu.pdf

http://dolezite.sk/Homosexualita-a-Biblicky-pohlad-Prekvapive-zavery-s7dqr7.html