A Quiet Week in the HousePrvým veciam prvé miesto (To najdôležitejšie najprv)

Kokoti medzi nami

Publikované 06.04.2016 v 21:17 v kategórii Život, prečítané: 162x     Kokoti medzi nami (ako ich identifikovať a ako sa proti nim brániť) je možno pravdivý, ale zároveň idealistický výlev.

Otázkou je samotný objekt t. j. Kokot. Na Slovensku ( ako aj v Česku ) sa jedná o pomerne vulgárny výraz. Keď sa však zamyslíme nad konaním človeka, ktorý necitlivo a agresívne presadzuje svoje nízke záujmy na úkor druhých, a manipuluje s ochotnými ľuďmi, pomenovanie „kokot“ si plne zaslúži. Pomenujme veci a činy pravými menami, neschovávajme sa za skostnatený bontón a ortodoxnú etiketu, ktorá v úplnom protiklade s ľudskou prirodzenosťou zakazuje správnym ľuďom trpieť pod manipuláciou sebeckých ľudí. Prestaňme trpieť a prehliadať nedostatočnosť, neprofesionalitu, hlúposť v nedostatok súdnosti, samoľúbosť a aroganciu, ktoré zastierajú deficit rozumových či sociálnych schopností a skutočných ľudských hodnôt. Tieto vlastnosti (a množstvo ďalších) svedčí o neoprávnenom preceňovaní a preferovaní vlastnej osoby a vlastného egoizmu na úkor ostatných ľudí. A to je neprípustné, zvrátené a plne urážlivé. Prestaňme preto znášať ich manipuláciu a zlobu. Odhaľme ich nečistné spôsoby a nízku ľudskú hodnotu. Nazvime ich kokotmi. Nedopusťme, aby vysávali našu energiu!

Pretrhnime siete falše, maskovanie neschopnosti či zákerných pohnútok, klamanie v mene „ušľachtilých“ myšlienok, kamuflovanie nečestných, egoistických a nízkych zámerov, zastieranie chýb a nedostatkov, hľadanie vinníkov a nepriateľov, ktorí údajne môžu za našu nedostatočnosť, prenášanie vlastnej zodpovednosti na druhých.

Niektoré z charakteristckých vlastností kokota:

 • slepá sebaláska
 • vtieravosť, ktorá sa ničím nedá zastaviť
 • arogancia vychádzajúca z presvedčenia o vlastnej dokonalosti

 • utlmené alebo aj žiadne svedomie
 • lakomosť a snobstvo
 • pohŕdanie akoukoľvek autoritou
 • absolútne odmietanie medziľudskej slušnosti
 • nemilosrdné zneužívanie nevinných a bezbranných
 • a samozrejme šikanovanie
 • Je možné identifikovať nejaké rizikové skupiny/povolania?

     Kokotov nachádzame hlavne v sociálnych pozíciách a funkciách, ktoré svojim nositeľom zaisťujú určitú moc a pritom nevyžadujú žiadne nadanie a schopnosti. Neuveriteľne vysoké percento kokotov sa vyskytuje v exekutíve, u raperov, ale aj v školách, kde deviataci šikanujú nevinných a bezbranných prvákov.

Kokoti sú ľudia, ktorých priťahuje spoločenské postavenie, v ktorom môžu získať moc nad ostatnými. Ich zhubné vlastnosti ich dohnali k voľbe zamestnania, ktoré im umožňuje ovládať ostatných a dať im pocítiť ich prevahu. Väčšinu kokotov je možné rozpoznať podľa agresívneho chovania a bezohľadného manierizmu. Ak nedosiahnu svoj cieľ odstrkovaním, ponižovaním a zatlačovaním iných ľudí do pozadia, začnú klamať, alebo zmenia „pravidlá hry“ tak, aby vyhovovali ich cieľom.

Ak je kokot zatlačený do kúta tým, že mu niekto vytkne jeho manipulatívne správanie, začne „kaliť vodu“, zahmlieva a sťažuje sa, že sa proti nemu všetci spikli. Kokoti si tiež neradi pripúšťajú svoj problém a odmietajú uznať svoju zodpovednosť. Odmietajú tiež pripustiť, že by sa mali chovať ako slušní ľudia.

Kokoti sa riadia týmito pravidlami:

 • Za všetky problémy môže niekto iný.
 • Problém nie je nutné riešiť - stačí, že sa nájde niekto, komu je možné ho pripísať.
 • Všetky svoje chyby a nedostatky je možné skryť pod maskou hrubosti, vychytralosti alebo primitivizmu.
 • Všetky pravidlá môžu byť porušené, pokiaľ to urobí sám kokot. Ak pravidlá poruší niekto iný, treba na to hneď upozorniť a znemožniť mu to.
 • Podľa potreby je možné vytvárať nové pravidlá, ktoré vyhovujú kokotovým záverom. Tie platia len do doby, pokiaľ kokotovi vyhovuju. Potom ich okamžite zavrhne.
 • Kokot nikdy nepochybuje o svojej schopnosti dostať všetko, na čo si pomyslí.

Vlastnosti a prejavy kokotov:

 • Využívanie druhých ľudí
 • Vysoké sebavedomie
 • Agresivita

 • Posadnutosť
 • Nadvláda nad ostatnými
 • Deficit humoru

 • Zapieranie
 • Zastrašovanie

 • Sebaláska
 • Neschopnosť sebaobetovania
 • Netolerantnosť
 • Nekoordinovanosť pohybov
 • Zúrivosť
 • Otravnosť
 • Nechce si priznať, že je kokot
 • Číta len po stranu 3

Optimistický záver- boj proti kokotizmu

     Prvá dobrá správa je, že kokotov je podstatne menej jako slušných ľudí.S kokotmi je nutné energicky zatoćiť - vyzbrojiť sa rozumným hodnotovým rebríčkom, pevnejšími zásadami, chuťou do života a predovšetkým vôľou žiť v lepšom a šťastnejšom svete. Predpokladom úspešného boja je dobrá znalosť ich myslenia. Kokoti sa bez únavy snažia získať peniaze, moc, a vládu nad druhými. Pritom im nestačí to, čo už získali, ale neustále chcú viac. Keďže sú posadnutí sami sebou a zároveň leniví, domnievajú sa, že všetko sa dá získať podvodom. Práve tu je ich slabé miesto. Sú presvedčení, že víťazí len ten, kto podvádza a klame.