A Quiet Week in the HousePrvým veciam prvé miesto (To najdôležitejšie najprv)

Pochod za život

Publikované 26.03.2014 v 19:49 v kategórii Život, prečítané: 145x

    
Ak niekto píše o pravé a slobode a stretne sa s ďalšími 70 tisíc ľuďmi, aby pravo a slobodu niekomu vzal, tak ho nepovažujem za slobodomyseľného. Nebojovali ste za slobodu politických väzňov ani vierovyznania, nebojovali ste za viac slobody vo svete, bojovali ste za zákaz, obmedzenie slobody iných ľudí Ak tu niekto kradne vlastne telo žene pod hroznou sankcii, straty osobnej slobody, ak niekto berie pravo lekára konať pre pacienta to najlepšie podľa jeho vedomia a svedomia a prísahy, ak pochybuje o schopnosti iného človeka - rovnako „božieho“ stvorenia rozhodovať sa v súlade so svojim svedomím, šľape po Bohu v ktorého sa teraz odvoláva.